Doktor Ara

Hasta Hakları

 • Bir sağlık kuruluşuna sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;
 • Gerekli sürece onurlu ve saygın bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.
 • Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır.
 • Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşların imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme hakkı vardır.
 • Saygı, itina, ihtimam gösterilerek güler yüzlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
 • Kuruluşun imkanları ölçüsünde dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
 • Sağlık hizmetini güvenli ve mahremiyetine uygun bir ortamda almaya hakkı vardır.
 • Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyaset, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.
 • Sağlık kuruluşunun ve personeli seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
 • Sağlık durumuyla ilgili kendisine yapılacak müdahaleler ile ilgili bilgi ve belge isteme hakkı vardır.
 • Hakkının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
Bizi sosyal medyada
takip etmek ister misiniz?
Bizden haberdar olmak
ister misiniz?
call-center